Kamil Sadoch

Aplikant adwokacki
profil
Doświadczenie
  • od 2011 roku w „Gromek i Partnerzy”
  • udział w analizach prawnych procesów zbywania lub nabywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
  • udział w analizach prawnych transakcji sprzedaży i nabywania nieruchomości
  • współpraca w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek osobowych i kapitałowych
  • współudział w tworzeniu opinii i analiz prawnych dotyczących szeregu zagadnień z zakresu prawa nieruchomości, rynku finansowego, praw konsumentów i prawa autorskiego
  • udział w prowadzeniu sporów sądowych przed wszystkimi instancjami, w tym zastępstwo pełnomocnika Strony
Wykształcenie
  • od 2017 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie
  • absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: kancelaria@GiPlegal.pl

Wróć