Karen Dobrucka

Radca prawny
profilowe
Doświadczenie
 • od 2019 roku w „Gromek i Partnerzy”
 • współpraca z przedsiębiorcami (podmioty z branży IT, nieruchomości, agencje marketingowe)
 • prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem
  Najwyższym, spraw w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych, negocjowanie ugód
 • doradztwo w obszarze IT oraz reklamy (umowy licencyjne, umowy SEO, regulaminy świadczenia usług marketingowych)
 • projekty z zakresu tworzenia, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych,
 • doświadczenie w transakcjach nabywania pakietów udziałów/akcji podmiotów gospodarczych oraz wprowadzania podmiotów na rynek papierów wartościowych (NewConnect i GPW).
Wykształcenie
 • radca prawny od 2019 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • adwokat od 2013 roku, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (obecnie wpisana na listę adwokatów nie wykonujących zawodu)
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Specjalizacje
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prowadzenie postępowań z zakresu spraw pracowniczych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych i gospodarczych
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: kancelaria@GiPlegal.pl

Wróć