Ewa Joanna Chmielewska

Partner Kancelarii, radca prawny
Joanna
Doświadczenie
 • Partner i współzałożyciel „Gromek i Partnerzy”
 • zasiadała w Radach Nadzorczych m.in. Powszechnego Banku Gospodarczego S.A., Banku Depozytowo Kredytowego S.A., Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie S.A., XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Pekao Funduszu Kapitałowego sp. z o.o., Look Finansowania Inwestycji S.A., Unipetrol a.s.
 • w latach 2004-2007 – dyrektor Biura Prawnego w PKN Orlen S.A.
 • w okresie 2000-2002 – senior associate w kancelarii „Wierzbowski, Szubielska i Wspólnicy”, stowarzyszonej z PriceWaterhouseCoopers (PwC)
 • od 1993 roku – Bank Polska Kasa Opieki S.A., w tym od 1996 do 2000 roku – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Banku Pekao SA 
 • doradztwo w obszarze IT (wdrożenia scentralizowanych systemów, umowy licencyjne i SLA, outsourcing, integracja operacyjna systemów i migracji danych w związku z procesami łączenia
  i podziału podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności podmiotów rynku finansowego)
 • projekty z zakresu tworzenia, łączenia i przejęć podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów rynku finansowego, restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • doświadczenie w transakcjach nabywania pakietów udziałów/akcji podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia procesów due diligence,
 • obsługa procesów emisji obligacji, opracowywania i negocjowania dokumentacji kredytowej
 • audyty zgodności
Wykształcenie
 • radca prawny od 1989 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Podyplomowych Studiów Bankowości w Szkole Głównej Handlowej
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: joanna.chmielewska@GiPlegal.pl

Wróć