Katarzyna Chodyła-Gromek

Partner Kancelarii, radca prawny
profil
Doświadczenie
 • Partner i współzałożyciel „Gromek i Partnerzy”
 • radca prawny koordynująca prace zespołu bankowo-finansowego w Kancelarii „K. Wierzbowski, D. Szubielska i Wspólnicy” sp. k. (obecnie Wierzbowski Eversheds Sutherland sp.k.)
 • świadcząca doradztwo prawne w ramach indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego
 • radca prawny, następnie koordynująca prace zespołu transakcji kapitałowych w Kancelarii „G. Domański, D. Szubielska i Wspólnicy” sp.k., (obecnie Domański Zakrzewski Palnika sp.k.)
 • aplikant radcowski w dziale prawnym ITI Poland S.A.
 • etatowy aplikant sądowy Sądu Wojewódzkiego w Warszawie
 • doradztwo prawnie przy szeroko pojętych procesach nabywania podmiotów gospodarczych zarówno w transakcjach łączenia spółek, nabywania/zbywania udziałów czy też praw i obowiązków jak i nabywania lub wnoszenia aportem przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części czy składników majątkowych; doradzała także w procesach przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
 • współtworzenie i koordynowanie przygotowania analiz prawnych różnego typu podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w obszarach m.in: książek i prasy, transportu kolejowego, zbrojeniowego, finansowego, gospodarki odpadami czy rolno-spożywczego
 • doradztwo prawne dotyczące nieruchomości w szczególności: negocjowanie umów dotyczących: nabywania gruntów zabudowanych i niezabudowanych, lokali użytkowych i mieszkalnych, wynajmowania czy dzierżawy powyżej wymienionych nieruchomości, a także powierzchni w centrach handlowych
 • doradztwo prawne w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, a także wdrożenia RODO – w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji
 • doradztwo prawne przy budowaniu i funkcjonowaniu sieci franczyzowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony know-how
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem  strategii ochrony know-how, znaku towarowego i innych przedmiotów własności przemysłowej w podmiocie gospodarczym, także w kontekście zawierania umów licencyjnych
Wykształcenie
 • radca prawny od 1993 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • egzamin sędziowski złożony w 1992 roku
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: katarzyna.chodyla@GiPlegal.pl