Bartosz Kuligowski

Radca prawny
profil
Doświadczenie
 • od 2005 roku „Gromek i Partnerzy”
 • w latach 2000-2005 – współpraca z Kancelarią Radców Prawnych „Forczek i G. Forczek” sp. k. we Wrocławiu oraz Kancelarii Radców Prawnych „Forczek i W.P. Karpa” sp. k. w Świdnicy
 • prowadzenie: spraw sądowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym; spraw w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych; spraw w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych
 • doradztwo w zakresie obsługi prawnej podmiotów rynku finansowego (np. banki, fundusze inwestycyjne, firmy leasingowe i towarzystwa ubezpieczeniowe), w tym wieloletnia bieżąca obsługa oddziałów jednego z największych polskich banków
 • doradztwo prawne w procesach pozyskiwania finansowania (m.in. z kredytów lub emisji obligacji) oraz restrukturyzacji zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnych zabezpieczeń należności pieniężnych
Wykształcenie
 • radca prawny od 2005 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Specjalizacje
 • prawo bankowe
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych i gospodarczych,
 • prawo cywilne
 • prowadzenie postępowań z zakresu spraw spadkowych i rodzinnych,
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: kancelaria@GiPlegal.pl

Wróć