Agnieszka Gromek-Gołębiowska

Radca prawny
agnieszka
Doświadczenie
 •  od 2006 roku w „Gromek i Partnerzy”
 •  współpraca z twórcami (artystami, architektami, projektantami mody), agencjami reklamowymi oraz firmami eventowymi – bieżące doradztwo ze szczególnym uwzględnieniem problematyki praw własności intelektualnej (prawo autorskie, możliwości ochrony pomysłów i koncepcji, negocjowanie umów współpracy)
 • doradztwo prawne sieciom franczyzowym (prawne ramy budowania sieci franczyzowej, ochrona know-how) oraz podmiotom z branży HoReCa
 • projekty z obszaru IT (opiniowanie i negocjowanie umów wdrożeniowych, serwisowych i licencyjnych, łączenie systemów informatycznych i migracje danych przy fuzjach przedsiębiorstw)
 • doradztwo w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych, w tym zgodności z RODO (GDPR)
Wykształcenie
 • radca prawny od 2013 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwentka Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (wspólna jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, brytyjskiej fundacji Juris Angliae Scientia Ltd i Uniwersytetu Cambridge)
 • słuchaczka Harvard Law School
Specjalizacje
 • prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, ochrona prawna znaków towarowych)
 • ochrona danych osobowych
 • umowy franczyzowe
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: kancelaria@GiPlegal.pl

Wróć