Obejmujemy wzrokiem całe spektrum Twojego biznesu. Znamy prawa rządzące rynkiem i dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne. Czuwamy nad bezpieczeństwem Twojej firmy i pomagamy jej się rozwijać. Patrzymy szerzej, żebyś spokojnie mógł skupić się na tym, co potrafisz najlepiej.

„Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych została utworzona w 2002 roku przez Joannę Chmielewską, Katarzynę Chodyłę-Gromek i Tomasza Gromka, radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zdobywanym w wiodących kancelariach prawniczych oraz dominujących na rynku podmiotach gospodarczych.

Obecnie Kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników, którzy doradzali w wielu złożonych transakcjach handlowych, opracowywali koncepcje prawne przekształceń, połączeń i podziałów podmiotów gospodarczych, w tym przejęć i sprzedaży spółek, a także świadczyli usługi doradztwa prawnego w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania i restrukturyzacji wierzytelności.

Członkowie zespołu Kancelarii mają także doświadczenie w takich obszarach, jak: obsługa projektów inwestycyjnych, procesów nabywania nieruchomości, ochrona własności intelektualnej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, negocjowanie umów informatycznych i doradztwo prawne przy rozwoju nowych technologii oraz wdrażanie RODO u podmiotów gospodarczych i dochodzenie praw osób, których dane dotyczą, jak również sprawy sporne, czy wsparcie prawne dla sieci franczyzowych i startupów.