Zarówno w sztuce, jak i w biznesie niezwykle ważne jest to, co niematerialne.

Budowana latami marka i tworzony know-how powinny mieć solidne zabezpieczenie prawne. Prawnicy Kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze nabywania praw własności intelektualnej, a także i ich ochrony. Wśród naszych klientów znajdują się indywidualni twórcy, artyści i projektanci, podmioty zajmujące się działalnością kreatywną, jak i sieci franczyzowe. Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją działalność.

Własność intelektualna

 • doradztwo prawne w zakresie zarządzania własnością intelektualną w firmie,
 • doradztwo prawne dla twórców indywidualnych, w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym osobistych praw autorskich oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • doradztwo prawne dla podmiotów z branży artystycznej i kreatywnej w zakresie obsługi bieżącej, specjalistycznych zagadnień związanych z umowami z podwykonawcami, nabywaniem praw autorskich, zawieraniem umów licencyjnych, umów dotyczących prawa do wizerunku czy tzw. product placement,
 • ochrona innowacji, doradztwo w zakresie zabezpieczenia prawa zarówno inwestorów, jak i twórców,
 • przygotowanie strategii, struktur prawnych oraz dokumentacji dotyczących zarówno prowadzenia, jak i komercjalizacji prac badawczych,
 • doradztwo z zakresu prawa własności przemysłowej, w tym opracowywanie umów licencyjnych, umów przenoszących prawa, regulaminów korzystania ze znaku towarowego
 • badanie due diligence w zakresie praw własności intelektualnej,
 • ochrona dóbr osobistych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów i oznaczeń, a także nieuczciwego posługiwania się renomą,
 • ochrona prawa do domeny, w tym w związku z rejestracją domeny w złej wierze, naruszenia prawa do znaku towarowego w domenie czy handlu domenami
 • wsparcie prawne przy tworzeniu programów lojalnościowych i zarządzania bazą danych klientów sieci, z uwzględnieniem wymogów RODO (GDPR),
 • reprezentacja w sprawach spornych dotyczących naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, wykonania umów franczyzowych.
Dlaczego

Ponieważ w dzisiejszych czasach potencjał intelektualny to podstawowy kapitał, który należy chronić. Posiadamy wszechstronne doświadczenie i przygotowanie merytoryczne w zakresie świadczenia usług w tym obszarze. Negocjowaliśmy w imieniu indywidualnych twórców umowy z międzynarodowymi korporacjami, doradzaliśmy podmiotowi z branży filmowej przy nabywaniu praw do scenariusza, opracowywaliśmy specyficzne umowy obejmujące prawa własności intelektualnej, wspieraliśmy naszych Klientów przy zabezpieczeniu ich know-how podczas prowadzonych negocjacji i w trakcie transakcji, a także wielokrotnie prowadziliśmy sprawy sporne w związku z naruszeniem praw autorskich.