Transakcje M&A i przekształcenia są nieodłącznym elementem funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Zespół naszych prawników kompleksowo doradza przedsiębiorcom w zakresie przeprowadzania transakcji M&A. Pomagamy począwszy od planowania struktury transakcji, poprzez przeprowadzenie procesu due diligence, negocjacje i przygotowanie dokumentacji transakcji, aż po wsparcie potransakcyjne. Sprawdź, jak możemy pomóc.

Transakcje M&A

  • obsługa prawna procesów M&A, w tym procesów tworzenia, łączenia i podziałów podmiotów gospodarczych oraz procesów nabywania znacznych pakietów akcji/udziałów, w tym podmiotów rynku finansowego (towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych) oraz procesów przejęcia zarządzania funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi,
  • przeprowadzanie badania due diligence w związku z planowaną transakcją,
  • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji,
  • doradztwo prawne w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej do planowanej działalności, także w przypadku potrzeby reorganizacji przedsiębiorstwa czy rozwoju grupy kapitałowej,
  • obsługa prawna sprzedaży udziałów i akcji spółek kapitałowych, a także przenoszenia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej,
  • opracowywania części prawnej programów restrukturyzacji przedsiębiorstw,
  • doradztwo prawne przy prowadzeniu procesów transformacyjnych, w tym przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego,
  • doradztwo prawne przy sprzedaży oraz wnoszeniu aportem przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także zespołów składników majątkowych,
  • wparcie potransakcyjne, tj. doradztwo w zakresie organizacji nowo powstałych podmiotów, integracji operacyjnej, w szczególności w obszarze IT, sferze korporacyjnej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem spraw pracowniczych, oraz w sferze zewnętrznej, związanej z bieżącą działalnością prowadzoną przed transakcją.
  • doradztwo i reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych związanych z obsługiwanymi transakcjami oraz postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
Dlaczego

Ponieważ przemawia za nami doświadczenie zdobywane latami przez naszych prawników przy obsłudze największych na rynku transakcji w obszarze M&A, zdobywane także w trakcie pracy w największych międzynarodowych kancelariach prawnych i korporacjach. Obsługiwaliśmy z sukcesem transakcje o znacznych wartościach (przekraczających 100.000.000 złotych). Braliśmy także udział w procesach połączeń podmiotów na rynku regulowanym.

Możemy zaoferować najwyższy standard usług prawnych i doświadczenie połączone z indywidualnym podejściem do tematu.