Startupy to nie tylko technologia: warto znać specyfikę rynku i zróżnicowane wymogi prawne.

W ramach zespołu Kancelarii doradzają specjaliści z zakresu prawa IT i nowych technologii, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, jak i z obszaru prawa korporacyjnego, transakcji M&A czy prawa rynku kapitałowego i pozyskiwania finansowania. Dzięki tak kompleksowej obsłudze potrafimy znajdować kreatywne, praktyczne i strategiczne rozwiązania, pomagające startupom urzeczywistnić wizję, rozwinąć potencjał i osiągnąć sukces, ograniczając ryzyko obecne w każdej branży. Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twój startup.

Startupy

 • wsparcie w bieżącym prowadzeniu działalności, negocjowanie i opracowywanie umów
  z kontrahentami, podwykonawcami czy partnerami handlowymi,
 • doradztwo prawne w zakresie doboru optymalnego finansowania dla danego projektu wraz
  z opracowaniem niezbędnej dokumentacji prawnej do jego pozyskania,
 • badanie due dilligence prowadzonej działalności w celu oceny sytuacji prawnej i doboru optymalnych rozwiązań, a także przygotowanie startupu do przeprowadzenia takiego badania przez potencjalnego inwestora,
 • dobór i przygotowanie struktur korporacyjnych z uwzględnieniem planowanego rozwoju
  i potrzeb pozyskania finansowania, w tym w formie spółek celowych (SPV),
 • negocjowanie i opracowanie dokumentacji transakcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zabezpieczeń, jak również porozumień pomiędzy wspólnikami a inwestorem,
 • wsparcie w tworzeniu i rozwoju projektów z obszaru IT i nowych technologii, a także ochrony innowacji i praw autorskich, tworzenia struktur prawnych na potrzeby prowadzenia oraz komercjalizacji prac badawczych,
 • doradztwo po stronie potencjalnych inwestorów instytucjonalnych i tzw. aniołów biznesu w zakresie m.in. optymalnego sposobu dofinansowania i zapewnienia skutecznego wyjścia z projektu.
Dlaczego

Ponieważ odpowiednio dobrane rozwiązania prawne są niezbędne dla zapewnienia rozwoju przedsięwzięcia. Startupy funkcjonują na rynku od wielu lat. Obecnie zwiększyły się możliwości finansowania, powstają produkty i struktury dedykowane dla startupów. Widząc jak się rozwija rynek możemy nie tylko pomóc startup utworzyć, ale także pomóc jak ochronić się przed przejęciem pomysłów i biznesu w przyszłości. Nasze doświadczenie obejmuje także takie obszary, jak doradztwo przy negocjowaniu umów o granty, przeprowadzanie badań prawnych z ramienia potencjalnego inwestora, jak i przygotowywanie do takich audytów młodych przedsiębiorców.