Zaufanie do pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym jest bardzo ważne.

Spory i postępowania nieprocesowe

Zaufanie do pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym jest bardzo ważne.

W ramach Kancelarii działa zespół prawników specjalizujących się w reprezentowaniu Klientów w sprawach sądowych, arbitrażowych, sądowo administracyjnych i postępowaniach administracyjnych. Reprezentujemy zarówno podmioty gospodarcze jak i klientów indywidualnych. Prowadząc sprawy rekomendujemy także naszym Klientom praktyczne rozwiązania, które mogą pomóc im w uniknięciu spraw spornych w przyszłości, w tym w zakresie stosowanych przez nich wzorów umów i innych dokumentów. Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją działalność.

Postępowania sądowe i administracyjne

  • dokonywanie oceny sprawy w zakresie celowości wszczęcia lub prowadzenia sporu,
  • prowadzenie: spraw sądowych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym; spraw w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych; spraw w postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych,
  • reprezentowanie Klientów w mediacjach,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • prowadzenie dużych pakietów spraw na zlecenie Klientów,
  • obsługa Klientów na etapie przedsądowym – przygotowywanie wezwań do zapłaty i komunikacja z dłużnikami.
Dlaczego

Ponieważ posiadamy doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw zarówno o dużej jednostkowej wartości przedmiotu sporu, jak i pakietów spraw opartych na podobnej podstawie prawnej. Zawsze informujemy Klienta o jego szansach na pozytywne rozstrzygnięcie i ryzykach związanych z postępowaniem. Naszym celem nie jest prowadzenie sprawy przez wiele lat, tylko rozwiązanie problemu Klienta – także poprzez polubownej zakończenie sporu.