Odpowiednio dobrane doradztwo prawne w obszarze nieruchomości to najsolidniejszy fundament.

Większość prawników uważa, że potrafi doradzić w tej dziedzinie, jednak tylko nieliczni są prawdziwymi specjalistami. Obszar nieruchomości wymaga bowiem fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Każdy błąd może kosztować wiele i co najistotniejsze – może być nieusuwalny. Dzięki wieloletniej praktyce prawnicy naszej Kancelarii mogą dać niezbędne gwarancje powodzenia przedsięwzięcia. Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoje przedsięwzięcie.

Nieruchomości

 • doradztwo prawne przy nabywaniu nieruchomości przez podmioty polskie i zagraniczne, w tym przy uzyskiwaniu niezbędnych zgód i zezwoleń,
 • doradztwo prawne przy inwestycjach dotyczących w szczególności obiektów komercyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa przemysłowego,
 • obsługa prawna całego procesu budowlanego, w tym opracowywanie umów o generalną realizację inwestycji, umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, czy umów podwykonawczych,
 • doradztwo w zakresie projektów deweloperskich,
 • negocjowanie i przygotowywanie umów dzierżawy i najmu oraz umów w zakresie zarządzania nieruchomościami,
 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska, w tym dla potrzeb uzyskania finansowania,
 • doradztwo przy dochodzeniu zwrotu nieruchomości,
 • oceny zasadności postępowań reprywatyzacyjnych oraz innych roszczeń „skierowanych” do nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności przy postępowaniach dotyczących zasiedzenia oraz przy kwestiach zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • doradztwo prawne przy procesie pozyskiwania finansowania procesu inwestycyjnego,
 • doradztwo prawne w zakresie dotyczącym działania wspólnot mieszkaniowych,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych.
Dlaczego

Ponieważ przemawia za nami wieloletnie doświadczenie, które szczególnie w obszarze nieruchomości ma bardzo istotne znaczenie. W ramach zrealizowanych projektów przygotowywaliśmy pakiet wzorów umów w zakresie inwestycji budowlanych, doradzaliśmy przy negocjowaniu długoletnich umów najmu budynków i lokali użytkowych, a także umów o zarządzanie budynkami biurowymi czy budynkami przeznaczonymi na działalność oświatową. Ponadto na co dzień doradzamy zarówno deweloperom, jak i nabywcom nieruchomości, stąd znamy i rozumiemy oczekiwania obydwu stron procesu.