Franczyza powinna opierać się na harmonijnej współpracy pomiędzy właścicielem sieci i przedsiębiorcą.

Prawnicy naszej Kancelarii rozumieją specyfikę działalności sieci franczyzowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy budować i rozwijać sieci franczyzowe, biorąc pod uwagę wymogi prawne, różnorodne modele dystrybucyjne i różne branże. Znajdujemy praktyczne rozwiązania, niwelując ryzyka, z którymi sieci franczyzowe mogą spotkać się na co dzień. Sprawdź jak możemy wesprzeć Twoją działalność.

Franczyza

  • doradztwo prawne w obszarze budowania irozwoju sieci franczyzowej,
  • kompleksowe wsparcie prawne w procesie budowania, rozwijania i ochrony identyfikacji wizualnej sieci franczyzowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaków towarowych,
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony know-how, zachowania poufności i kwestii zakazu konkurencji franczyzobiorców po ich wyjściu z sieci;
  • opracowywanie ramowych umów franczyzy, wewnętrznych regulaminów i procedur obowiązujących w sieci franczyzowej,
  • doradztwo prawne w obszarze prawa ochrony konkurencji przy budowaniu sieci franczyzowej,
  • doradztwo na rzecz franczyzobiorców, w tym opiniowanie i negocjowanie projektów umów franczyzy oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk wynikających proponowanych przez franczyzodawcę rozwiązań,
  • reprezentacja w sprawach spornych dotyczących wykonania umów franczyzowych, naruszenia praw własności intelektualnej czy naruszenia zakazu konkurencji.
Dlaczego

Ponieważ udział w sieci franczyzowej opiera się na umowach, procedurach i regulaminach, do których przygotowania konieczna jest specjalistyczna wiedza z różnych dziedzin prawa połączona z umiejętnością jej praktycznego zastosowania. Pomagaliśmy rozbudowywać sieci franczyzowe z rynku usług edukacyjnych, branży gastronomicznej i kosmetycznej. Każda z nich dała nam cenne doświadczenia, a nasza wiedza umożliwiła im usprawnić codzienne funkcjonowanie i zaplanować dalszy rozwój, stosując optymalne, indywidualnie dobrane rozwiązania.