W dzisiejszych czasach kwestia ochrony danych osobowych dotyczy każdego z nas.

Nasi prawnicy doradzają klientom ze wszystkich branż w identyfikowaniu obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe. Pomagamy w opracowaniu procedur zapewniających wprowadzenie odpowiednich środków i rozwiązań gwarantujących ochronę oraz zgodność z prawem takiego przetwarzania. Wspieramy także osoby prywatne w sprawach o naruszenie przetwarzania ich danych. Sprawdź, jak możemy zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych

Ochrona danych osobowych

  • doradztwo prawne przy wewnętrznym audycie przetwarzania danych, w szczególności przeprowadzanym na potrzeby zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO,
  • opracowywanie wewnętrznej dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  • doradztwo prawne przy pozyskiwaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych,
  • doradztwo prawne przy tworzeniu dokumentacji zapewniającej spełnianie tzw. obowiązku informacyjnego, w tym polityk prywatności stron internetowych, opracowywanie wzorowych zgód na przetwarzanie danych osobowych,
  • doradztwo prawne w zakresie stosowania zasad privacy by design oraz privacy by default,
  • opracowywanie i opiniowanie umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania podmiotom trzecim,
  • doradztwo prawne w obszarze przetwarzania szczególnych kategorii danych (danych wrażliwych), w szczególności danych dotyczących zdrowia przez podmioty na rynku usług medycznych,
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony przetwarzania danych przy umowach outsourcingowych i w procesach migracji danych, w tym dla instytucji funkcjonujących na rynku regulowanym.
Dlaczego

Ponieważ pracujemy nad zagadnieniami z obszaru danych osobowych od wielu lat. Pomagaliśmy naszym Klientom zapewniać przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z obowiązującą przez ponad 20 lat ustawą o ochronie danych, a obecnie doradzamy im przy wdrażaniu zmian wynikających z RODO. Doradzamy podmiotom z różnych branż, w tym przetwarzających dane na dużą skalę, świadczących usługi drogą elektroniczną czy funkcjonujących na rynkach regulowanych.