Dobre doradztwo znacznie ułatwia codzienną działalność.

Zespół prawników Kancelarii posiada bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami z różnorodnych branż. Dzięki temu potrafimy znajdować optymalne i praktyczne rozwiązania zarówno codziennych, jak i niecodziennych problemów. Usprawnia to bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i minimalizuje zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności. Przedsiębiorca powinien skupić się na rozwoju biznesu, a nie na formalnościach. Sprawdź, jak możemy wesprzeć Twoją działalność.

Bieżące doradztwo

  • doradztwo prawne w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej do planowanej działalności, także w przypadku potrzeby reorganizacji przedsiębiorstwa,
  • sporządzania umów zawieranych pomiędzy wspólnikami w związku z przystępowaniem do spółek,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów i statutów spółek,
  • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw,
  • tworzenie i obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń,
  • doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej, w szczególności przygotowywanie projektów uchwał organów spółek, organizacji i przeprowadzania zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych, sporządzanie wewnętrznych regulaminów,
  • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, w szczególności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń i koncesji niezbędnych do prowadzenia niektórych rodzajów działalności,
  • obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowywanie i negocjowanie projektów umów, opiniowanie dokumentów, udział w tworzeniu dokumentacji dotyczącej oferowanych produktów,
  • reprezentacja w postępowaniach rejestrowych,
Dlaczego

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa od początku istnienia Kancelarii, dla podmiotów różnych branż. Z uwagi na posiadane doświadczenie nasze usługi to więcej niż sucha opinia prawna. Mamy grono Klientów, których wspieramy od początku ich działalności na rynku. Doradzamy im w tworzeniu procedur i dokumentacji, która na co dzień stanowi podstawę ich biznesu, a także pomagamy im dostosowywać strukturę do zmieniających się realiów i reagować na czas na nieustanne zmiany w przepisach.