Łukasz Ostrowski

Radca prawny
Doświadczenie
 • od 2016 roku w „Gromek i Partnerzy”
 • w latach 2009-2016 – specjalista, radca prawny w Ministerstwie Ochrony Środowiska,
 • autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa nieruchomości (współautor komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),
 • doradztwo prawne w obszarach dotyczących nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska, projekty z zakresu prawa geologicznego i energetycznego,
 • współpraca z podmiotami z sektora gospodarki odpadami, doradztwo i reprezentacja w zakresie uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych
Wykształcenie
 • radca prawny od 2013 roku, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Podyplomowego Kursu Prawa Europejskiego IELSP na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia)
Specjalizacje
 • prawo ochrony środowiska (sektor gospodarki odpadami)
 • prawo administracyjne
 • postępowanie administracyjne (uzyskiwania decyzji i pozwoleń z zakresu ochrony środowiska)
 • nieruchomości (prawo budowlane i komunalne)
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: kancelaria@GiPlegal.pl

Wróć