Dennis Jonczyk

Adwokat
Doświadczenie
 • od 2015 roku w „Gromek i Partnerzy”
 • członek Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników DPJV e.V.
 • w latach 2014-2016 – doradztwo BPS4 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w szczególności w obszarach związanych z instrumentami finansowymi, zagadnieniami z obszarów prawa upadłościowego  i zabezpieczeń wierzytelności
 • doradztwo prawne podmiotom rynku finansowego, w szczególności w zakresie bieżącej obsługi i dochodzenia wierzytelności
 • prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych, współpraca z syndykiem masy upadłościowej i radą wierzycieli
Wykształcenie
 • adwokat od 2011 roku, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego (wspólny projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn)
Specjalizacje
 • prawo i postępowanie karne
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach cywilnych i gospodarczych
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców
Kontakt

– telefon: 22 849 33 64
– mail: kancelaria@GiPlegal.pl

Wróć